Velkommen til J-C. Geertsen A/S' hjemmeside

På grund af at der ikke er mere grus i det areal vi har tilladelse til at grave i lukker Molsgård Grusgrav, og vi siger derfor tak for samarbejdet gennem årene.

Modtagelse af jord fortsætter, dog kun efter forudgående aftale på tlf. 20201104 eller
Modtagelse af ren jord - 12,00kr pr. m3 + 25% moms.

Dokumentation for opgravningsadresse og grundejer/bygherre skal medfølge. Jorden må ikke indeholde byggeaffald, kloakrør, fliser, asfalt og plastik. Findes sådanne urenheder i aflæsset jord frasorteres de og regning for arbejdet udregnes efter tidsforbrug og sendes til transportør. Timepris kr.885,00 mindstepris kr. 500,00.

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage.


   
 

Copyright 2005-2012 Michael Geertsen

Designet er Valid HTML 4.01 og Valid CSS

Admin